Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. prof. S. Pigonia 6,
35-959 Rzeszów
tel. (17) 872-13-69
tel./fax (17) 872-14-26
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl

 

polindex