Rada programowa

Prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Prof. zw. dr hab. inż. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specja, Warszawa)
Prof. zw. dr hab. Maria Kozielska (Politechnika Poznańska, Poznań)
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz (Politechnika Częstochowska, Częstochowa)
Prof. zw. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Prof. nzw dr hab. Maciej Tanaś (Akademia Pedagogiki Specjalnej, NASK, Warszawa)
Prof. nzw dr hab. inż. Sławomir Iskierka (Politechnika Częstochowska, Częstochowa)
Prof. nzw dr hab. Aleksander Piecuch (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Prof. nzw dr hab. Wojciech Walat (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Prof. nzw dr hab. Henryk Bednarczyk (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom)
Prof. nzw dr hab. Ewa Wysocka (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Dr Zofia Frączek (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Dr Agnieszka Molga (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom)
Dr Tadeusz Piątek (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

Prof. Ing. Tomas Kozik, DrSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja)
Prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. (Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja)
Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
Doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja)
Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. (Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja)
Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja)

Doc. PhDr. Miroslav Chraska, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)
Doc. PeadDR. Jiří Kropáč, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)
PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)
Doc. Ing-Paed. Čestmír Serafín, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)

Prof. PhD. Vlado Galičić (University of Rijeka, Chorwacja)

Prof. dr. hab. inż. Yaroslav Bobytskyy (Lviv Polytechnic National University, Ukraina)

Prof. Dr. Sc. Victor Sidorenko (Ukraina)

Prof. Dr. Anna Zembala (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Niemcy)

Prof. Pier Giuseppe Rossi (University of Macerata, Włochy)
Prof. Flavia Stara (University of Macerata, Włochy)

Prof. Svetlana Konyushenko (The Immanuel Baltic Kant Federal University, Rosja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polindex